Автоматизация систем управления и учета в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях
Эффективное программное обеспечение линейки 1С:Підприємство для комплексной автоматизации и полноценной работы предприятий различных видов деятельности: производственных предприятий, торговых фирм, бюджетных организаций в Виннице

UA-БЮДЖЕТ для бюджетних організацій

Конфігурація UA-Бюджет «Комплексний облік для бюджетних установ» забезпечує автоматизацію обліку в бюджетних установах України незалежно від галузі їх діяльності та виду фінансування.У конфігурації вирішені питання з автоматизації основних ділянок обліку:-бухгалтерський облік;-облік фінансування;-кадровий облік;-розрахунок заробітної плати;-зв’язок(взаємодія)із зовнішніми системами, зокрема з Держказначейством України та іншими державними контролюючими органами.

Конфігурація забезпечує високий рівень автоматизації бухгалтерського обліку:

 • введення та зберігання інформації в обсязі, який необхідний для оформлення первинних облікових документів та формування регістрів БО;
 • ведення бухгалтерського документообігу з реєстрацією операцій на рахунках плану рахунків БО;
 • реєстрація вхідних первинних облікових документів;
 • оформлення вихідних первинних облікових документів;
 • зберігання сформованих первинних документів в електронному вигляді в інформаційній базі;
 • формування регістрів обліку за обліковими даними з отриманням копій на паперовому носії;
 • формування стандартних та спеціалізованих звітів з різним рівнем групування, деталізації та критеріями відбору даних;
 • формування регламентованої бухгалтерської, податкової та статистичної звітності.

У конфігурації також передбачено:

 • облік наявності руху грошових документів та готівкових коштів у касі, в тому числі в іноземній валюті;
 • облік руху грошових коштів на рахунках, відкритих у банківських установах, в тому числі в іноземній валюті;
 • облік операцій за розрахунковими рахунками, що відкриті в органах Державного казначейства України, а також реалізовано електронний обмін даними з казначейськими системами;
 • облік взаєморозрахунків із постачальниками та підрядниками у розрізі документ-розрахунок;
 • облік взаєморозрахунків із покупцями за товари, продукцію та послуги у розрізі документ-розрахунок;
 • облік розрахунків із підзвітними особами;
 • облік доходів та витрат у розрізі:
 • джерел фінансування- підрозділів;
 • облік товарно-матеріальних цінностей;
 • облік нематеріальних активів;
 • облік фінансового результату діяльності установи;
 • обліг прийнятих асигнувань;-облік кошторису витрат;
 • облік ПДВ;

Автоматичне формування бухгалтерських проводок та звітності:

 • стандартна бухгалтерська звітність
 • картки аналітичного обліку
 • меморіальні ордери та головна книга
 • регламентована звітність
 • інша звітність.

Конфігурація підтримує єдиний технологічний процес ведення обліку, який передбачає отримання всіх необхідних первинних документів та звітності.Передбачена можливість ведення обліку за структурними підрозділами. Необхідність ведення обліку за підрозділами встановлюється на початку роботи з конфігурацією.

Програмний продукт розроблено з урахуванням вимог і положень діючих нормативних документів Міністерства фінансів, фондів загальнообовязкового державного соціального страхування, Державної казначейської служби України та інших органів влади з ведення БО, виконання бюджету та реалізує стандартну методологію обліку для бюджетних установ відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням вимог національних положень(стандартів) БО в державному секторі.

© 1998-2019 «Фалкон»