Меню
Меню

BAS Малий бізнес​

Програмний продукт “BAS Малий бізнес” – це готове рішення для управління та обліку на підприємствах малого бізнесу. У програмі реалізоване усе найнеобхідніше для оперативного обліку, контролю, аналізу і планування на підприємствах з такими напрямами діяльності, як надання послуг (сервіс), підрядні (проектні) роботи, виробництво продукції, торгівля.

Програмний продукт "BAS Малий бізнес": Ваш Впевнений Крок до Ефективного Обліку та Управління

“BAS Малий бізнес” допомагає підвищити ефективність роботи компанії, надаючи власникам і керівникам широкий спектр інструментів для управління, а співробітникам – нові можливості для продуктивної роботи. Рішення можна легко налаштувати на особливості організації управління та обліку в компанії – це забезпечує можливість “швидкого старту” та зручність щоденної роботи.

Функціональні можливості

Реєстрація господарських операцій і формування первинних документів господарської діяльності підприємства – торгово-закупівельних, фінансових, складських, виробничих та ін. – виконуються за допомогою зрозумілих екранних форм-аналогів паперових документів з отриманням необхідних друкованих форм.

Широкий спектр звітів забезпечує власникам, керівникам і співробітникам можливість швидко отримувати інформацію – в зручній для роботи та ухвалення рішень формі, з необхідною оперативністю і деталізацією.

Програма не призначена для ведення бухгалтерського і податкового обліку – для цих цілей зручно використати конфігурацію “BAS Бухгалтерія”, і користуватися вивантаженням даних в це прикладне рішення.

Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців – як незалежних, так і працюючих у рамках одного бізнесу.

Маркетинг і продажі

“BAS Малий бізнес” підтримує ведення товарного асортименту, цін і знижок підприємства, планування продажів, а також роботу з покупцями і замовниками:

 • реєстрація і зберігання номенклатури товарів і послуг підприємства; цін номенклатури, друк прайс-листа
 • реєстрація видів знижок і націнок
 • установка і зміна ціни, розрахунок ціни по базовому виду цін, цінам номенклатури або цінам контрагента, округлення
 • зберігання способу розрахунку ціни (базовий вид цін і відсоток націнки), підтримка динамічних і розрахункових цін
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури

Плани продажів можуть формуватися в натуральному і вартісному виразі і складатися по підприємству в цілому або по окремих підрозділах. Для аналізу ефективності продажів формується план-фактний аналіз продажів по окремих підрозділах, номенклатурних групах і товарах.

Підготовка продажів і робота з клієнтами здійснюються операціями:

 • внесення контактної інформації клієнтів, договорів з ними, контактних осіб клієнтів та їх контактної інформації;
 • запис вхідних і вихідних дзвінків, листів, зустрічей тощо;
 • реєстрація замовлень покупців і замовлень-нарядів;
 • об’єднання замовлень покупців в проекти;
 • формування графіку відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;
 • резервування вільних залишків товарів на складах;
 • відстежування забезпечення замовлення покупця товарами, продукцією, роботами і послугами.

Документальне оформлення продажів продукції, робіт і послуг здійснюється товарними накладними або актами виконаних робіт, а також в заказах-нарядах. На підставі документів продажів формуються податкові документи.

Роздрібні продажі

“BAS Малий бізнес” може використовуватися в автоматизованих і неавтоматизованих роздрібних торгових точках.

Підтримується ведення кількісно-сумового або сумового обліку.

Передбачено формування необхідної звітності. Підтримується формування і друк етикеток та цінників.

Постачання і закупівлі

“BAS Малий бізнес” забезпечує підтримку процесу управління запасами підприємства:

 • реєстрація постачальників і контактної інформації, списку контактних осіб контрагентів і їх контактної інформації
 • зберігання цін постачальників і конкурентів, виду цін, виду знижки, виду цін контрагента за договором, друк прайс-листа контрагента
 • зберігання інформації про користувача, що змінив ціну номенклатури контрагента
 • реєстрація вхідних і вихідних дзвінків, листів, зустрічей тощо
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання
 • формування графіків постачань
 • розрахунок потреб в запасах, визначення дефіциту запасів, формування рекомендацій на поповнення запасів шляхом формування замовлень на виробництво або замовлень постачальникам

Надходження товарно-матеріальних запасів на підприємство може відображатися за різними схемами:

 • надходження за плату від контрагента
 • придбання підзвітною особою
 • прийом на реалізацію від комісіонера
 • отримання давальницької сировини і матеріалів в переробку

Підтримується функція реєстрації надходження додаткових витрат на придбання товарно-матеріальних запасів.

Запаси і склад

Для ведення обліку запасів підприємства на довільній кількості складів передбачені наступні можливості:

 • роздільний облік запасів власних товарів, матеріалів, продукції, а також товарів, прийнятих і переданих на комісію, і матеріалів, прийнятих і переданих в переробку
 • облік довільних характеристик номенклатури (колір, розмір тощо), а також партій запасів
 • облік в розрізі комірок місць зберігання (зони, стелажі, полиці тощо)
 • переміщення запасів (між місцями зберігання, видача в експлуатацію і повернення з експлуатації, списання на внутрішні потреби)
 • резервування запасів (облік запасів і витрат в розрізі замовлень покупців)
 • використання ордерної схеми обліку запасів (прибуткові складські ордери, видаткові складські ордери)
 • друк етикеток і цінників

Підтримуються функції інвентаризації запасів і відображення результатів інвентаризації – оприбутковування і списання запасів.

Програмний продукт “BAS Малий бізнес” надає повний спектр можливостей для оптимізації управління вашим підприємством, включаючи:

Управління виробництвом, роботами та послугами:

 • Планування виробництва та ресурсів на основі замовлень.
 • Ведення обліку виготовленої продукції та послуг згідно з технологічними вимогами.
 • Формування актів виконаних робіт і послуг.

Фінансовий облік:

 • Облік руху грошових коштів на банківських рахунках та в касі.
 • Оформлення первинних документів для банку і каси.
 • Планування платежів з використанням платіжного календаря.

Кадровий облік і розрахунок заробітної плати:

 • Ведення кадрового обліку та реєстрація працівників.
 • Облік робочого часу та розрахунок заробітної плати.
 • Оформлення змін у статусі працівників.

Облік майна:

 • Ведення обліку основних засобів та нематеріальних активів.
 • Розрахунок амортизації та зміна параметрів майна.
 • Фіксація продажу та списання майнових активів.

Ці функції сприяють покращенню ефективності управління бізнесом у різних напрямах діяльності, допомагаючи забезпечити більш точне планування, кращий контроль і оптимізацію ресурсів на вашому підприємстві.

Програмний продукт “BAS Малий бізнес” також забезпечує обширні можливості для фінансового управління:

Управлінський облік:

 • Ведення управлінського обліку та формування управлінського балансу.
 • Аналіз фінансового результату.
 • Управлінський план рахунків і механізм формування управлінських проводок.

Облік доходів і витрат:

 • Використання методів нарахування і касового методу для обліку доходів і витрат.
 • Аналітичний облік доходів і витрат за різними параметрами.

Фінансові звіти:

 • Формування основних фінансових звітів, таких як управлінський баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.
 • Реєстрація фінансових планів (бюджетів) для прогнозування.

Моніторинг та аналіз діяльності:

 • Моніторинг фінансового стану підприємства через “Монітор керівника”.
 • Відслідковування залишків грошових коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості.
 • Аналіз прибутків і збитків, прострочених зобов’язань та інших показників.

Аналітичні звіти:

 • Повний аналіз облікових даних в різних розрізах.
 • Налаштування параметрів звітів для відображення потрібної інформації.

Налаштування і інтеграція:

 • Налаштування облікових параметрів за допомогою “Помічника початку роботи”.
 • Можливість відключення розділів обліку, які не використовуються.
 • Обмін даними з програмами “BAS Бухгалтерія” і “BAS Роздрібна торгівля”.

Ці можливості допоможуть вам здійснювати ефективний фінансовий облік, аналіз та управління вашим бізнесом.

Консультація по придбанню
BAS ERP

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Консультація по придбанню СТП

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Можливо у Вас є запитання?

Ми з радістю відповімо на всі питання.
Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Консультація з послуг супроводу та навчання

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Консультація по придбанню ІТС

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Консультація по придбанню UA-Бюджет

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Я хочу дізнатись як зменшити витрати?

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Безкоштовна консультація

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Потрібна консультація?

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Маєте запитання?

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Замовити консультацію

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію