Меню
Меню

BAS ERP

Інноваційне рішення для управління діяльністю багатопрофільних підприємств

BAS ERP — інноваційне рішення для управління діяльністю багатопрофільних підприємств.

Програмне забезпечення створене спеціально для автоматизації керування багатопрофільним підприємством. При розробці було враховано весь досвід роботи з середнім та великим бізнесом, масштабними проектами, які налічують понад 500 робочих місць.

Головна особливість — програмне забезпечення розраховане на підприємства з безліччю різних напрямків, включаючи власне виробництво різних груп товарів.

BAS ERP підтримує можливість організації роботи через Інтернет, організувати роботу через планшети на Android чи IOS, налаштовувати інтерфейс для користувача або групи, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Рішення BAS

BAS ERP

BAS ERP це реалізований багаторічний досвід розробки інформаційних, аналітичних та фінансових систем. Ми створили унікальний продукт який враховує кращі світові практики ведення та автоматизації бізнесу.

Ви отримаєте продукт з усіма потрібними функціональними можливостями для великого бізнесу зі складними виробничими процесами.

Безперечною перевагою BAS ERP є адаптація до українських норм законодавства, норм обліку та звітності, які постійно актуалізуються.

BAS Управління холдингом

BAS Управління холдингом автоматизує контроль дочірніх компаній незалежно від структури та профілю їх діяльності.

Ви отримаєте високотехнологічний інструмент для зручного централізованого управління усіма компаніями, незалежно від їх внутрішньої структури.

BAS Документообіг КОРП

BAS Документообіг КОРП автоматизує документообіг компанії з урахуванням кращих світових практик та рішень.

Ваш бізнес отримає єдину платформу для спільної роботи над документами, спілкування працівників, контролю виконання поставлених задач.

Система допоможе краще приймати, виконувати та контролювати управлінські рішення.

BAS Управління торгівлею

BAS Управління торгівлею забезпечує автоматизацію та контроль торгової діяльності підприємства.

Аналіз інформації в реальному часі дозволить приймати правильні і виважені рішення для забезпечення ефективного зростання вашої компанії.

Доступ до інформації на різних рівнях дозволяє максимально швидко приймати рішення і керувати ризиками, що так потрібно кожній компанії.

BAS Роздрібна торгівля

BAS Роздрібна торгівля автоматизує торгівлю починаючи від робочого місця касира в одному магазині закінчуючи головним офісом міжнародної торгівельної мережі.

В поєднанні з іншими інструментами BAS ви отримаєте централізований пульт керування вашою компанією.

Роздрібний продаж, складський облік, аналітика, прогнозування, управління ризиками – все це і багато іншого в одному комплексному рішенні!

Вартість BAS ERP

ІТС

інформаційно технічний супровід
5 700 грн. 1 рік
 •  

BAS ERP

ліцензія для компанії
180 000 грн.
 • Виробництво
 • Документообіг
 • Аналітика
 • Контроль
Популярно

Навчання

навчання працівників
505 грн. 1 год
 •  

Зарплата штату з 15 бухгалтерів складає від 225 000 грн. без урахування податків, лікарняних ….

Не забудьте про штат аналітиків, менеджерів, це ще мінімум  200 000 грн. на рік.

Придбавши комплекс BAS ERP ви зможете значно скоротити витрати та оптимізувати Вашу роботу.

Економія від 200 000 грн. вже з першого року використання!*

BAS ERP — Продукт який дозволяє створити автоматизовану систему управління всіма підрозділами холдингу на всіх етапах. Це рішення яке раз і назавжди налагодить всі бізнес процеси виробничого підприємства.

Функціонал BAS ERP

Управління виробництвом

Підсистема забезпечує управління по міжцехових переходах і на операційному рівні, оперативну диспетчеризацію, управління по вузьких місцях, управління завантаженням обладнання

Організація ремонтів

Підсистема дозволяє вести облік об’єктів ремонту, реєструвати напрацювання, контролювати виконання поточних та позапланових ремонтів.

Управління фінансами

Підсистема дозволяє вести облік у розрізі напрямів діяльності, використовувати гнучкі правила розподілу витрат.

Управління бюджетами

Вдосконалені механізми та інструменти бюджетування використовують табличну модель бюджетування, дозволяють ефективно та наочно керувати бюджетним процесом з використанням діаграми Ганта.

Регламентований облік

Підсистема регламентованого обліку забезпечує автоматичне відображення господарських операцій в обліку відповідно до облікової політики з точністю до груп фінансового обліку, автоматичну виписку і контроль номенклатурного складу податкових накладних.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

Система дозволяє оцінювати результати маркетингових акцій, відстежувати стадії угод з клієнтами, формувати воронку продажів та аналізувати ефективність роботи персоналу.

Управління закупівлями

Підсистема включає спеціалізовані робочі місця, що дозволяють відповідно до правил забезпечення автоматично розрахувати потребу у закупівлі ТМЦ.

Управління процесом продажів

Система дозволяє використовувати мобільні робочі місця працівників складів і торгових представників.

Управління персоналом

Функціональність управління персоналом і розрахунку заробітної плати дозволяє здійснювати ведення кадрового обліку в обсягах, що необхідно великим виробничим підприємствам, проводити розрахунок зарплати за даними вироблення.

Міжнародний фінансовий облік

Підсистема міжнародного фінансового обліку (МСФО) дозволяє вести облік і складати звітність, використовуючи різні способи підготовки звітності, комбінуючи дані бухгалтерського, оперативного і паралельного обліків.

Додаткові сервіси

При BAS ERP ви отримаєте доступ до сервісів FREDO Звіт та FREDO ДокМен без додаткової оплати.

Сервіс електронної здачі звітності та електронного адміністрування ПДВ. “Безшовна” інтеграція з системами автоматизації бізнесу BAS, пряме з’єднання з центральним шлюзом ДФС, працює в режимі 24*7 цілодобово без вихідних і святкових днів.

Сервіс електронного документообігу – обмін первинними документами між контрагентами, автоматичне завантаження й вивантаження в системи автоматизації бізнесу BAS, обмін будь-якими електронними документами.

Співпрацюймо разом!

Довіряй професіоналам. Замовляй попередню консультацію.

BAS ERP - інновації та розвиток функціоналу

 • Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні картки).
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Розширені можливості управління поточними платежами.
 • Маршрути узгодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Інвентаризація кас і банківських рахунків.
 • Аналітична звітність по руху грошових коштів.
 • Настроюваний план рахунків міжнародного фінансового обліку.
 • Трансляція операцій в підсистему МСФЗ за даними оперативного і регламентованого обліку
 • Відкладене відображення проводок в обліку.
 • Створення документів за типовими операціями.
 • Данні готові до аудиту.
 • Генератор фінансових звітів, в т.ч. для формування звітності за міжнародними стандартами МСФО способами трансляції операцій і трансформації звітності.
 • Настроюванні види бюджетів і розширена аналітика.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Управління бюджетним процесом.
 • Підтримка декількох валют.
 • Табличні форми введення і коригування.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу.
 • Розширений фінансовий аналіз.
 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон).
 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.
 • Контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.
 • Аналіз ефективності управління персоналом.
 • Розрахунок зарплати за даними вироблення співробітників.
 • Комплекс розрахунків з персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення зарплати в фінансовому і регламентованому обліку.
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок і нарахування резерву відпусток.
 • Розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.
 • Візуалізація структури виробу.
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації).
 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти).
 • Параметричний забезпечення потреби в номенклатурі.
 • Два рівня планування виробництва: головний і локальний диспетчер.
 • Інтервальне планування і “Барабан – Буфер – Мотузка”.
 • Планування по “вузьких” місцях виробництва.
 • Поопераційне планування.
 • Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних.
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення).
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу.
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами.
 • Облік часу транспортування і простеження ТМЦ.
 • Прогнозування ходу виробничого процесу.
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньо-цеховому рівнях.
 • Гнучке перепланування.
 • Розширений облік виробітки співробітників.
 • Роздільний облік витрат за видами діяльності.
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями.
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
 • Покращений майстер закриття місяця.
 • Облік і ієрархічна класифікація об’єктів, що знаходяться в експлуатації.
 • Моніторинг стану об’єктів експлуатації.
 • Управління по видам ремонтів.
 • Організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів.
 • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної і виробничої діяльності.
 • Формування повної вартості володіння об’єктами експлуатації.
 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові і індивідуальні правила продажу, угоди.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Роздільний облік по партнерам (управлінський облік) і контрагентам (регламентований облік).
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості по набору параметрів.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності станом взаєморозрахунків.
 • Формування стратегії відносин з партнерами.
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами.
 • Досьє клієнта, партнера.
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
 • Претензійна робота.
 • Моніторинг виконання угод.
 • BCG-аналіз.
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів.
 • Управління закупівельною діяльністю.
 • Бізнес-процеси складних закупівель.
 • Контроль умов поставок.
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами.
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ.
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі.
 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік по замовленнях – резервування потреб (відокремлений забезпечення потреб).
 • Мобільні робочі місця працівників складів.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC / XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за термінами придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.

* – ця сума може змінюватися. Сума яку Ви фактично зможете заощадити залежить від Ваших фактичних витрат, кількості придбаного програмного забезпечення та додаткових послуг.

Консультація по придбанню
BAS ERP

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Консультація по придбанню СТП

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Можливо у Вас є запитання?

Ми з радістю відповімо на всі питання.
Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Консультація з послуг супроводу та навчання

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Консультація по придбанню ІТС

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Консультація по придбанню UA:Бюджет

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Я хочу дізнатись як зменшити витрати?

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Безкоштовна консультація

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Потрібна консультація?

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію

Маєте запитання?

Ми з радістю відповімо на всі Ваші запитання. Заповніть будь-ласка форму нижче.

Замовити консультацію

Заповніть будь-ласка форму для того щоб отримати безкоштовну консультацію