Автоматизация систем управления и учета в Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях
Эффективное программное обеспечение линейки 1С:Підприємство для комплексной автоматизации и полноценной работы предприятий различных видов деятельности: производственных предприятий, торговых фирм, бюджетных организаций в Виннице

Нове рішення для управління діяльністю багатопрофільних підприємств

Bas ERP — інноваційне рішення для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств України, що розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого і середнього бізнесу. Рішення в Україні системи ERP-класу, враховує досвід, що накопичений під час впроваджень та використання цієї системи у масштабних проектах, які налічують понад пятсот робочих місць. Особлива увага під час розробки конфігурації була приділена реалізації функціональних можливостей, що затребувані великими підприємствами різних напрямків діяльності, у тому числі з технічно складним виробництвом. Bas ERP забезпечує високу надійність, продуктивність і масштабованість систем.

Можливість організувати роботу з системою через Інтернет, у режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т.ч. у хмарковому режимі. Ви зможете створювати мобільні робочі місця з використанням планшетів і смартфонів під управлінням iOS або Android, а також налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Підсистема управління виробництвом забезпечує управління по міжцехових переходах і на операційному рівні, оперативну диспетчеризацію, управління по вузьких місцях, управління завантаженням обладнання.

Підсистема організації ремонтів дозволяє вести облік обєктів ремонту, реєструвати напрацювання, контролювати виконання поточних та позапланових ремонтів.

Система обліку витрат і розрахунку собівартості забезпечує деталізацію до складу вихідних витрат, наочність та контроль обґрунтованості розрахунку.

Підсистема управління фінансами дозволяє вести облік у розрізі напрямків діяльності, використовувати гнучкі правила розподілу витрат.

Функціонал казначейства дозволяє ефективно керувати грошовими коштами.

Вдосконалені механізми та інструменти бюджетування використовують табличну модель бюджетування, дозволяють ефективно та наочно керувати бюджетним процесом з використанням діаграми Ганта.

Система ефективного управління процесом продажів, дозволяє використовувати мобільні робочі місця працівників складів і торгових представників.

Управління взаємовідносинами з клієнтами дозволяє оцінювати результати маркетингових акцій, відстежувати стадії угод з клієнтами, формувати воронку продажів та аналізувати ефективність роботи персоналу.

Підсистема управління закупівлями включає спеціалізовані робочі місця, що дозволяють відповідно до правил забезпечення автоматично розрахувати потребу у закупівлі ТМЦ.

Підсистема регламентованого обліку забезпечує автоматичне відображення господарських операцій в обліку відповідно до облікової політики з точністю до груп фінансового обліку, автоматичну виписку і контроль номенклатурного складу податкових накладних.

Функціональність управління персоналом і розрахунку заробітної плати дозволяє здійснювати ведення кадрового обліку в обсягах, що необхідно великим виробничим підприємствам, проводити розрахунок зарплати за даними вироблення.

Підсистема міжнародного фінансового обліку (МСФО) дозволяє вести облік і складати звітність, використовуючи різні способи підготовки звітності, комбінуючи дані бухгалтерського, оперативного і паралельного обліків.

© 1998-2019 «Фалкон»